02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

โครงการวิจัย รักษา ผู้ป่วยมะเร็ง

03/05/2021 - 31/07/2021
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

โรคมะเร็งจึงเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่แท้จริงของประเทศไทย มีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นราว 5% ทุกปี โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 8 หมื่นคน และพบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1.5 แสนคนต่อปี เหตุด้วยปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกร่างกายผู้ป่วย เช่น พันธุกรรม หรือวิถีการดำเนินชีวิต ของคนยุคสมัยใหม่ ล้วนแล้วเป็นการเร่งภาวะการก่อมะเร็งแทบทั้งสิ้น ขณะเดียวกันการรักษาในปัจจุบัน ยังมีประสิทธิภาพไม่สูงมากนัก และอาจเกิดผลข้างเคียงในอัตราที่สูงได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการรักษาโรคมะเร็งเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนมากที่สุด เพราะเชื่อว่าหลายๆ คนคงกลัวกับการตรวจมะเร็ง เพราะกลัวที่จะพบเนื้อร้าย กลัวที่จะรู้ กลัวรู้แล้วรับกับความจริงไม่ได้แต่ความจริงที่แพทย์อยากจะบอกคือ โดยปกติคนเรามียีนก่อมะเร็งในตัวทุกคน เพียงแต่เราจะเลือกใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อไม่ให้ยีนเปลี่ยนไปหรือก่อสารกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง โรคมะเร็งถ้าตรวจพบเร็ว วินิจฉัยได้เร็ว ก็ยิ่งมีโอกาสรอดชีวิตได้


ฉะนั้นงานวิจัยจึงเป็นรากฐานสำคัญที่ก่อให้เกิดการค้นพบที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจวินิจฉัยเพื่อการป้องกัน บำบัด และเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งจำนวนมากให้หายขาดได้ โดยไม่ต้องทนทุกข์ทรมานและจบชีวิตในท้ายที่สุด แต่ด้วยงบประมาณที่จะต้องใช้พัฒนางานวิจัยต้องใช้งบประมาณที่สูงมากและด้วยรายได้จากเงินบริจาคไม่เพิ่มขึ้นเท่าที่ควร และบางทีก็ได้น้อยลงเสียอีกทำให้การดำเนินงานต่างๆ ไม่อาจพัฒนาให้ก้าวหน้าได้ยิ่งขึ้น


สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตกุศลทั้งหลายโปรดให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย เพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ไม่เพียงช่วยชีวิตให้คนคนหนึ่งได้พ้นจากความเจ็บป่วยทรมาน    แต่การทำบุญสร้างกุศลที่เกิดขึ้นยังมีความหมายกับอีกหลายชีวิตได้มีความสุขได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น     50
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
0 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ